matura łódź
 

kursy gimnazjalne AOK Łódź

Kursy gimnazjalne z AOK Łódź

Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego gimnazjum

 

Egzamin gimnazjalny jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi, wybór odpowiedniej szkoły średniej jak i dalszej ścieżki edukacyjnej.

Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum.

kursy maturalne w łodzi

Zdawany jest w trzech częściach:

  • pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej
  • druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną- dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną
  • trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy (do części trzeciej uczniowie/ słuchacze przystępują począwszy od roku szkolnego 2009/ 2010)

 

Kursy gimnazjalne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się w ramach dwóch bloków tematycznych z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz w ramach bloku zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego

Kursy gimnazjalne - BLOK MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY

W ramach tego bloku, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: matematyka (50% zajęć), fizyka, chemia, biologia, geografia (pozostałe 50% czasu kursu przeznaczamy na te przedmioty). Na kursie kładziemy nacisk na rozwiązywanie zadań testowych. Kursant uczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów ścisłych.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

Kursy gimnazjalne - BLOK HUMANISTYCZNY

W ramach tego bloku, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: język polski (55% zajęć), historia z elementami wiedzy o sztuce, wiedzy o społeczeństwie (pozostałe 45% czasu kursu).

W ramach przedmiotów humanistycznych nie tylko rozwiązujemy testy, ale też uczymy pisania: wypracowań, rozprawek i innych form wypowiedzi pisemnej.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

Kursy gimnazjalne - BLOK ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

W ramach tego bloku realizujemy pełen zakres zagadnień egzaminacyjnych ujętych w 4 obszarach wymagań, osobno dla poziomu podstawowego i osobno dla poziomu rozszerzonego.

Poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych 25% kursu, wypowiedź pisemna 25% kursu, rozumienie ze słuchu 25% kursu, znajomość środków językowych 25% kursu.

Poziom podstawowy: rozumienie tekstów pisanych 30% kursu, rozumienie ze słuchu 30% kursu, znajomość środków językowych 14% kursu, znajomość funkcji językowych 26% kursu.

Podczas kursu sukcesywnie powtarzamy materiał gramatyczny oraz leksykalny.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

 

 

KURSY DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZANE SĄ W DWÓCH NIEZALEŻNYCH OD SIEBIE NABORACH:

 

NABÓR JESIENNY

W tym naborze na jeden blok tematyczny przeznaczamy 72 godziny lekcyjne, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków są to 144 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z jednego bloku tematycznego, tj. 24 spotkania. Spotkania planowane są w soboty lub niedziele od godz 9:00 oraz w dni powszednie od godzinie 16:00. Kurs rozpoczyna się pod koniec września 2018 lub na początku października 2018 i kończy się tuż przed właściwym Egzaminem Gimnazjalnym około 20 kwietnia 2019.

 

Zajęcia z języka obcego obejmują 72 godziny lekcyjne podzielonych na 24 spotkania po 3 godz. lekcyjne. Rozpoczęcie zajęć też planowane jest na początek października 2018 a zakończenie ok. 20 kwietnia 2019.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Blok przedmiotów ogólnokształcących czy blok językowy obejmuje 72 godziny lekcyjne podzielonych na 24 spotkania po 3 godziny lekcyjne

 

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SPOTKAŃ

 

Planowane rozpoczęcia kursów  październik 2018. Spotkania odbywają się do 18 grudnia 2018.

 

Ok. 10 spotkań – 33 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego
Od 19 grudnia 2018 do 1 stycznia 2019 - przerwa Świąteczno-Noworoczna.        -------------------------
Od 2 stycznia 2019 do ok 17 kwietnia 2019 kontynuacja zajęć z uwzględnieniem ferii Wielkanocnych. Ok. 13 spotkań – 39 godziny lekcyjne z danego bloku zajęciowego

 

 

Koszt kursu:

Całkowity koszt kursu (jednego bloku) przy wpłacie gotówkowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:

  • 530,00 zł za blok przedmiotów ogólnokształcących (7,36 zł za godz. lekcyjną)
  • 590,00 zł za blok językowy (8,19 zł za godz. lekcyjną)

 

PŁATNOŚĆ RATALNA

OPŁATA ZA CAŁY KURS - PŁATNOŚĆ RATALNA

TERMIN PŁATNOŚCI RAT

I BLOK

570,00 zł (7,92 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 370,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 200,00 zł płatna do 20.11.2018

II BLOKI

1140,00 zł (7,92 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 600,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 270,00 zł płatna do 20.11.2018

III rata – 270,00 zł płatna do 20.01.2019

BLOK JĘZYKOWY

620,00 zł (8,61 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 370,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 250,00 zł płatna do 20.11.2018

 

Istnieje możliwośc indywidualnego rozłożenia rat.

 


 

NABÓR ZIMOWY

 

W tym naborze na jeden blok tematyczny przeznaczamy 51 godzin lekcyjnych, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków jest to 102 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z jednego bloku tematycznego, tj. 17 spotkań. Spotkania z bloków ogólnokształcących planowane są w soboty i niedziele oraz w dni powszednie po godz. 16:00. Kurs rozpoczyna się od lutego 2018 i kończy się tuż przed właściwym Egzaminem Gimnazjalnym 15 kwietnia 2018.

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 Blok przedmiotów ogólnokształcących czy blok językowy obejmuje 51 godzin lekcyjnych podzielonych na 17 spotkań po 3 godziny lekcyjne

 

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SPOTKAŃ

 

Planowane rozpoczęcia kursów - przełom stycznia i lutego 2019. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu w soboty i niedziele w godzinach 9:00-16:00 oraz w dni powszednie po godz. 16:00

 

Zajęcia trwają do 7  kwietnia 2019.

 

17 spotkań – 51 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego

 

 

Koszt kursu:

Całkowity koszt kursu (jednego bloku) przy wpłacie za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:

  • 490,00 zł (9,60 zł za godzinę lekcyjną) za blok przedmiotów ogólnokształcących
  • 980,00 zł (7,84 zł za godzinę lekcyjną) za II bloki przedmiotów ogólnokształcących
  • 560,00 zł  (11 zł za godzinę lekcyjną) za blok językowy

 

PŁATNOŚĆ RATALNA

OPŁATA ZA CAŁY KURS - PŁATNOŚĆ RATALNA

TERMIN PŁATNOŚCI RAT

I BLOK OGÓLNOKSZTAŁCĄCY

 520,00 zł (10,19 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 320,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 200,00 zł płatna do 05.03.2019

II BLOKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 1040,00 zł (10,19 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 640,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 400,00 zł płatna do 05.03.2019

BLOK JĘZYKOWY

 590,00 zł (11,56 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 390,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 200,00 zł płatna do 05.03.2019

 

Istnieje możliwośc indywidualnego rozłożenia rat.

 

 

Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie.

 

 

zobacz inne: kursy maturalne łódź   |    pozycjonowanie stron łódź e-pozycja.pl    |    realizacja: e-solution © 2006