matura łódź
 

kursy gimnazjalne AOK Łódź

Kursy gimnazjalne z AOK Łódź

Akademicki Ośrodek Kształcenia zaprasza na kursy przygotowawcze do egzaminu kończącego gimnazjum

 

Egzamin gimnazjalny jest pierwszym poważnym sprawdzianem weryfikującym wiedzę i od jego wyników zależy między innymi, wybór odpowiedniej szkoły średniej jak i dalszej ścieżki edukacyjnej.

Jest on powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że musi do niego przystąpić każdy uczeń trzeciej klasy gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest bowiem jednym z warunków ukończenia gimnazjum.

kursy maturalne w łodzi

Zdawany jest w trzech częściach:

  • pierwsza obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych: języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, muzyki oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, regionalną - dziedzictwo kulturowe w regionie, czytelniczą i medialną, europejską, kulturę polską na tle tradycji śródziemnomorskiej
  • druga obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki i astronomii oraz uwzględnia ścieżki edukacyjne: filozoficzną, prozdrowotną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, regionalną- dziedzictwo kulturowe w regionie, europejską, obronę cywilną
  • trzecia obejmuje wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego nauczanego w szkole jako przedmiot obowiązkowy (do części trzeciej uczniowie/ słuchacze przystępują począwszy od roku szkolnego 2009/ 2010)

 

Kursy gimnazjalne - zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego odbywają się w ramach dwóch bloków tematycznych z zakresu przedmiotów ogólnokształcących oraz w ramach bloku zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego

Kursy gimnazjalne - BLOK MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZY

W ramach tego bloku, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: matematyka (50% zajęć), fizyka, chemia, biologia, geografia (pozostałe 50% czasu kursu przeznaczamy na te przedmioty). Na kursie kładziemy nacisk na rozwiązywanie zadań testowych. Kursant uczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę z zakresu wszystkich przedmiotów ścisłych.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

Kursy gimnazjalne - BLOK HUMANISTYCZNY

W ramach tego bloku, przygotowujemy z takich przedmiotów jak: język polski (55% zajęć), historia z elementami wiedzy o sztuce, wiedzy o społeczeństwie (pozostałe 45% czasu kursu).

W ramach przedmiotów humanistycznych nie tylko rozwiązujemy testy, ale też uczymy pisania: wypracowań, rozprawek i innych form wypowiedzi pisemnej.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

Kursy gimnazjalne - BLOK ZAJĘĆ Z JĘZYKA OBCEGO

W ramach tego bloku realizujemy pełen zakres zagadnień egzaminacyjnych ujętych w 4 obszarach wymagań, osobno dla poziomu podstawowego i osobno dla poziomu rozszerzonego.

Poziom rozszerzony: rozumienie tekstów pisanych 25% kursu, wypowiedź pisemna 25% kursu, rozumienie ze słuchu 25% kursu, znajomość środków językowych 25% kursu.

Poziom podstawowy: rozumienie tekstów pisanych 30% kursu, rozumienie ze słuchu 30% kursu, znajomość środków językowych 14% kursu, znajomość funkcji językowych 26% kursu.

Podczas kursu sukcesywnie powtarzamy materiał gramatyczny oraz leksykalny.

PRACUJEMY TYLKO NA TESTACH ZATWIERDZONYCH PRZEZ MEN.

 

 

KURSY DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZANE SĄ W DWÓCH NIEZALEŻNYCH OD SIEBIE NABORACH:

 

NABÓR JESIENNY

W tym naborze na jeden blok tematyczny przeznaczamy 70 godzin lekcyjnych, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków są to 140 godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z jednego bloku tematycznego, tj. 23 spotkania. Spotkania planowane są w soboty lub niedziele od godz 9:00 oraz w dni powszednie od godzinie 16:00. Kurs rozpoczyna się pod koniec września 2016 lub na początku października 2017 i kończy się tuż przed właściwym Egzaminem Gimnazjalnym około 20 kwietnia 2017.

 

Zajęcia z języka obcego obejmują 70 godzin lekcyjnych podzielonych na 23 spotkania po 3 godz. lekcyjne. Rozpoczęcie zajęć też planowane jest na początek października 2016 a zakończenie ok. 20 kwietnia 2017.

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Blok przedmiotów ogólnokształcących czy blok językowy obejmuje 70 godzin lekcyjnych podzielonych na 23 spotkania po 3 godziny lekcyjne

 

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SPOTKAŃ

 

Planowane rozpoczęcia kursów ok 28-29 września 2016. Spotkania odbywają się do 23 grudnia 2016.

 

Ok. 10 spotkań – 30 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego
Od 24 grudnia 2016 do 1 stycznia 2017 - przerwa Świąteczno-Noworoczna.        -------------------------
Od 2 stycznia 2017 do ok 17 kwietnia 2017 kontynuacja zajęć z uwzględnieniem ferii Wielkanocnych. Ok. 13 spotkań – 40 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego

 

 

Koszt kursu:

Całkowity koszt kursu (jednego bloku) przy wpłacie gotówkowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:

  • 490,00 zł za blok przedmiotów ogólnokształcących (7,00 zł za godz. lekcyjną)
  • 560,00 zł za blok językowy (8,00 zł za godz. lekcyjną)

 

PŁATNOŚĆ RATALNA

OPŁATA ZA CAŁY KURS - PŁATNOŚĆ RATALNA

TERMIN PŁATNOŚCI RAT

I BLOK

490,00 zł (7,00 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 290,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 200,00 zł płatna do 20.11.2016

II BLOKI

980,00 zł (7,00 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 600,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 190,00 zł płatna do 20.11.2016

III rata – 190,00 zł płatna do 10.01.2017

BLOK JĘZYKOWY

560,00 zł (8,00 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 360,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 200,00 zł płatna do 20.11.2016

 

Istnieje możliwośc indywidualnego rozłożenia rat.

 


 

NABÓR ZIMOWY

 

W tym naborze na jeden blok tematyczny przeznaczamy 50 godzin lekcyjnych, czyli w przypadku wyboru dwóch bloków jest to 100 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne z jednego bloku tematycznego, tj. 17 spotkań. Spotkania z bloków ogólnokształcących planowane są w soboty i niedziele, z bloku językowego w dni powszednie po godz. 16:00. Kurs rozpoczyna się 13 lutego 2017 i kończy się tuż przed właściwym Egzaminem Gimnazjalnym 17 kwietnia 2017.

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 Blok przedmiotów ogólnokształcących czy blok językowy obejmuje 50 godzin lekcyjnych podzielonych na 17 spotkań po 3 godziny lekcyjne

 

TERMINY ZAJĘĆ PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SPOTKAŃ

 

Planowane rozpoczęcia kursów - 11 lutego 2017. Spotkania odbywają się 2 razy w tygodniu w soboty i niedziele w godzinach 9:00-16:00 oraz w dni powszednie po godz. 16:00

 

Zajęcia trwają do 15  kwietnia 2017.

 

17 spotkań – 50 godzin lekcyjnych z danego bloku zajęciowego

 

 

Koszt kursu:

Całkowity koszt kursu (jednego bloku) przy wpłacie gotówkowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:

  • 390,00 zł (7,64 zł za godzinę lekcyjną) za blok przedmiotów ogólnokształcących
  • 450,00 zł  (8,82 zł za godzinę lekcyjną) za blok językowy

 

PŁATNOŚĆ RATALNA

OPŁATA ZA CAŁY KURS - PŁATNOŚĆ RATALNA

TERMIN PŁATNOŚCI RAT

I BLOK OGÓLNOKSZTAŁCĄCY

 390,00 zł (7,64 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 250,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 140,00 zł płatna do 10.03.2017

II BLOKI OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 780,00 zł (7,64 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 500,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 280,00 zł płatna do 10.03.2017

BLOK JĘZYKOWY

 450,00 zł (8,82 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 300,00 zł płatna przy zapisie
II rata – 150,00 zł płatna do 10.03.2017

 

Istnieje możliwośc indywidualnego rozłożenia rat.

 

 

Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie.

 

 

zobacz inne: kursy maturalne łódź   |    pozycjonowanie stron łódź e-pozycja.pl    |    realizacja: e-solution © 2006