matura łódź
 

kursy językowe z AOK Łódź

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

O EGZAMINIE

Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy sprawdzian kompetencji, który będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019.

 

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. 

 

Do egzaminu po 8 klasie przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

 

Egzamin po 8 klasie jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Wynik nie będzie wpływał na ukończenie szkoły, ale będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Zadania otwarte będą stanowiły 40% egzaminu.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych w trzech kolejnych dniach;

 

 1. Pierwszego dnia z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. Drugiego dnia z matematyki, który trwa 100 minut
 3. Trzeciego dnia z języka obcego nowożytnego który trwa 90 minut.


 

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty stawija przede wszystkim na systematyczną pracę i dużą liczbę godzin (51 godziny lekcyjne). Daje to gwarancję zrealizowania 100% wymaganego na egzaminie materiału. 

 

Kursy adresowane są do uczniów, którzy chcą systematycznie powtarzać cały materiał. W trakcie kursu kładziemy nacisk na rozwiązywanie wszystkich problemów związanych z zagadnieniami egzaminacyjnymi i utrwalenie materiału

 

Proponujemy zajęcia w ramach kursów z:  j. polskiego, matematyki i  języka obcego.

 

Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej. Dzięki zadaniom w grupach, materiał jest szybko przyswajany. Natomiast podczas pracy indywidualnej uczestnicy mogą sprawdzać, czy przyswojony materiał umieją zastosować wykonując ćwiczenia egzaminacyjne. Główne założenia kursu do egzaminu ósmoklasisty:

 1. Powtórzenie i utrwalenie materiału szkolnego.
 2. Oswojenie z formą egzaminu.
 3. Rozwinięcie umiejętności zarządzania czasem i koncentracji na zadaniu.
 4. Rozwinięcie umiejętności opanowania stresu.

Kurs do egzaminu po 8 klasie cechuje bardzo mała liczebność grup (13 - 15 osób) co sprzyja łatwiejszemu i szybszemu zrozumieniu treści kursu oraz umożliwia dotarcie do każdego ucznia. W trakcie i na zakończenie kursu uczniowie piszą próbny egzamin. Podczas kursu prowadzony jest dziennik zajęć kursowych oraz ocena postępów każdego ucznia. Istnieje możliwość konsultacji rodziców z nauczycielem prowadzącym.

 

Gwarantujemy:

 

 • Wysoko wysoko wykwalifikowanych nauczycieli
 • Naukę w małych grupach
 • Systematyczną ocenę postępów nauczania
 • Próbny egzamin w trakcie kursu
 • Zajęcia w centrum Łodzi
 • Wysoką zdawalność
 • Materiały dydaktyczne w cenie kursu


 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

 

W naborze zimowym na kurs z każdego z przedmiotów przeznaczamy 45- godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 3 godziny lekcyjne tj. 15 spotkań. Spotkania odbywają się w soboty lub niedziele od godziny 9:00 oraz w dni powszednie od godziny 16:00.

 

TERMINY ZAJĘĆ

PRZEWIDYWALNA ILOŚĆ SPOTKAŃ

Planowane rozpoczęcie kursów - 22 lutego 2020. Spotkania trwają do 14 kwietnia 2020.

15 spotkań - 45 godz. lekcyjnych z danego kursu

   
   

 

 

 

KOSZT KURSU

Całkowity koszt kursu (z jednego przedmiotu) przy wpłacie jednorazowej za całość kursu przed rozpoczęciem zajęć wynosi:

 • 490,00 zł za kurs z języka polskiego lub matematyki (10,88 zł za godz.lekcyjną)
 • 550,00 zł za kurs z języka obcego (12,22 zł za godz. lekcyjną) 

Płatnosć ratalna:

 

PŁATNOŚĆ RATALNA

OPŁATA ZA CAŁY KURS - PŁATNOŚĆ RATALNA

TERMIN PŁATNOŚCI RAT

1 kurs (j.polski lub matematyka)

540,00zł (12 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 340,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 200,00 zł płatna do 05 III 2020

2 kursy (j.polski i matematyka)

 1080,00 zł (12 zł za godzinę lekcyjną)

I rata – 680,00 zł płatna przy zapisie

II rata - 400,00 zł płatna do 05 III 2020

OPŁATA ZA KURS JĘZYKOWY

 590,00 zł (13,11 zł za godz. lekcyjną )

I rata – 340,00 zł płatna przy zapisie
II rata - 250,00 zł płatna do 05 III 2020

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEGO ROZŁOŻENIA RAT!!
 

 

zobacz inne: kursy maturalne łódź   |    pozycjonowanie stron łódź e-pozycja.pl    |    realizacja: e-solution © 2006